Dzisiaj jest sobota, 15 czerwca 2024 roku. Imieniny Jolanty, Lotara, Wita.


Historia Ochotniczej Straży Pożarnej w Brusach

      W latach 1996-97 zarząd OSP w Brusach po wielu staraniach zdobył z archiwum w Bydgoszczy oryginalne dokumenty pisane pismem odręcznym, gotyckim w języku niemieckim dotyczące założenia Ochotniczej Straży Pożarnej w Brusach. Dyspozycja pochodzi z dn. 23 kwietnia 1895r. skierowana jest do Jaśnie Wielmożnego Królestwa Starosty Pana Hrabiego Fink’a von Finkenstein’a Chojnice. W skład członków Straży wchodzili urzędnicy, nauczyciele, kupcy, rzemieślnicy i robotnicy.

      

        Zespół liczył 40 członków. Dokument został podpisany przez Podbalda prawdopodobnie założyciela tej jednostki. 
Jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych zawiązywały się na terenie obecnej gminy Brusy już na przełomie XIX i XX wieku. Świadczą o tej działalności przekazy ustne, pozostałe pisma, oraz chociażby sikawki konne i ręczne pozostałe w jednostkach i dotychczas działające. Jedną z takich sikawek jest sikawka konna w Czapiewicach z 1908r. oraz z M. Chełmów z 1909r.

        Działalność do drugiej wojny światowej jest słabo udokumentowana i odtworzona jest z przekazów ustnych i pisemnych osób pamiętających ten okres. Jednym z przekazów jest przekaz pisemny Józefa Januszewskiego członka OSP z przed II wojny światowej, późniejszego naczelnika w Lubni. Straż pożarna w Brusach swą remizę miała u zbiegu ulicy Szkolnej i Kościelnej na początku ul. Chełmowskiej obok tzw. „kibitki” – więzienia.Straż posiadała na stanie swojego wyposażenia dwie sikawki konne. Jedna przenośną zamontowaną na płozach, była również przewożona na wozie lub samochodzie. Drugą kołową ciągnioną przez zaprzęgi konne. Beczkę o pojemności 300 litrów zamontowaną na dwóch dużych kołach. Remiza była uboga w węże tłoczne, lecz w razie pożaru strażakom pomagali gospodarze, ludzie dowożący, przynoszący wodę w beczkach lub większych zbiornikach. Linie gaśnicze również nie były zbyt długie. Wyposażeni byli w dwie drabiny, jedną 7-8 metrową, która wisiała pod dachem przy remizie. Drugą tzw. Szczerbowskiego składała się z dwóch części o łącznej długości 10 m. oraz dwie drabiny na haki. Umundurowanie tamtejszych strażaków składało się z munduru, czapki rogatywki. Były to mundury koloru ciemnogranatowego z obszywkami w kolorze czerwonym, służyły jako mundury galowe oraz jako ochronne przy gaszeniu pożarów. Do gaszenia pożarów posiadali chełmy skórzane, obszywane daszkiem na przedzie jak i na tyle, pasy skórzane z klamrą. Chełmy i pasy były z przed 1918r. Tak wyglądała straż do II wojny światowej.

        Z zapisków druha Józefa Januszewskiego wynika iż w okresie międzywojennym Zarząd Straży Pożarnej w Brusach składał się z naczelnika druha Edmunda Geobela, który czynnie w zarządzie uczestniczył do 1935r. Prezesem został wybrany druh Słomiński Alojzy, sekretarzem Pański Jan, Skarbnikiem zaś był Kukliński Józef, który w 1935r. przejął funkcję naczelnika po druhu Edmundzie. Tak prężnie działający zarząd pełnił swoją funkcje aż do wybuchu kolejnej wojny, II wojny światowej.  Przez ten okres zarząd organizował dużo imprez, zabawy taneczne dla ludności bruskiej podczas lata na świeżym powietrzu. Niejednokrotnie zabawy te odbywały się u pana Felskiego w ogrodzie, w lasku Wróblewskiego pod Czarnowem oraz w Żabnie przy strzelnicy także w otoczeniu drzew. Zimą zarząd nie zaniedbywał organizowania zabaw odbywały się one na salach u pana Szamockiego lub Przeworskiego. Zabawy integrowały ze sobą ludzi i strażaków, połączone były również z amatorskimi przedstawieniami. W skład jednostki wchodziło również kilkunastu członków wspierających, którzy pomagali w utrzymywaniu remizy. Z przekazu dowiadujemy się iż Brusy była wioską, która została doszczętnie wypalona, a zarazem całkowicie odbudowana. Pożary wybuchały dosyć często, zawsze na większym obszarze, a czasami nawet spaleniu ulegały całe ulice. Domy i zabudowy w Brusach kryte były słomą lub papą. Często przylegające do siebie budynki stwarzały wyśmienite podłoże do rozprzestrzeniania się pożaru i w taki sposób zawsze spaliło się więcej obiektów niż jeden. Straż w tamtych czasach nie mogła często okiełznać tak strasznego żywiołu jakim jest ogień, używając sikawek do gaszenia i obrony jeszcze nie palących się obiektów. Do najważniejszych pożarów tamtego okresu zaliczyć można:

• Pożar tartaku rodziny Wróblewskich przy dworcu kolejowym
• Pożar młyna „Ceres”
• Oraz pożar który wybuchł na ulicy Pocztowej i Kościuszki, gdzie spaleniu uległy jednocześnie oby dwie strony ulic.

Pożary były wówczas straszne, nie do opanowania i bardzo nieprzewidywalne, często wybuchały w nocy. Spaleniu ulegało mienie i inwentarz mieszkańców.


        Po wybuchu II wojny światowej straż pożarna w Brusach działała w bardzo osłabionym składzie. Lecz już w październiku 1939r. Brusy odwiedził naczelnik rejonowy z Bytowa Kolt, który zachęcał do wstąpienia ludności w szeregi straży bruskiej. Całą organizacją kierował doświadczony już naczelnik Kukliński Józef. Straż wspomagała strona niemiecka, która dostarczała najpotrzebniejszy sprzęt oraz na ręce naczelnika złożyła katalog z którego mógł zamawiać potrzebne rzeczy do straży, bez uzgodnienia z Urzędem Gminy. W taki sposób straż wzbogacała się w sprzęt przydatny do jej pracy. W 1942 roku do jednostki trafiła motopompa „Mojer Hogen”, która była transportowana na przyczepce na dwóch kołach z możliwością podczepienia do samochodu. Od Niemców otrzymali całkowite wyposażenie strażaka w którego skład wchodziły pasy, czapki, kaski oraz materiały na mundury, które szyte były na miejscu. Pierwszym większym pożarem, podczas II wojny światowej na naszym terenie był pożar w Lubni, spaleniu uległo kilka domów i stodół wraz z innym zabudowaniami, do gaszeniu bruscy strażacy używali jeszcze konnej sikawki, działo się to w lipcu 1941r. Chrzest bojowy dla motopompy odbył się w 1942r. w Żabnie, gdzie spaleniu uległo kilka domów, przybudówek i chlewików. Kolejny pożar powstał w Brusach na wybudowaniu u pana Lamczyka, spaleniu uległa stodoła i chlew na pomoc w gaszeniu pożaru przystąpiła jednostka z Leśna, która już też wyposażona była w motopompę firmy „Maojirus”. Kolejnym pożarem w którym wykazali się bruscy strażacy był pożar w Lamku. Spaleniu uległ chlew i młyn Główszewskiego oraz kilka sąsiednich domów, działo się to w 1943r. Z relacji wynika, iż największy pożar jaki gasili bruscy strażacy był pożar w miejscowości Górki, gdzie szybko rozprzestrzeniający się ogień pochłonął kilka domów wraz z innymi zabudowami. W transporcie strażaków i sprzętu do akcji gaśniczych pomocną dłoń wysunęła firma „Galiano” teraźniejszy „Las Brusy”, który udostępniała swój samochód. W 1943r. do remizy trafił samochód „Ford” zakupiony z Bytowa.  Wyposażony był w miejsce do przewożenia motopompy, do samochodu również przyczepiana mogła być przyczepka. Przed wojną strażacy alarmowani byli trąbką sygnałową. W czasie wojny syreną parową, która zamontowana była w firmie „Galiano”, wykorzystywano ją także jeszcze po wojnie. Wojna nie oszczędziła bruskich strażaków, po wkroczeniu wojsk radziecki do Brus, straż była w doszczętnej rozsypce, z remizy zginął sprzęt, węże, doszczętnie wszystko. Motopompę jednak najprawdopodobniej zawłaszczyli sobie Niemcy.
        Z innych źródeł dowiadujemy się iż w czasie II wojny światowej a dokładniej w latach 1942-1943 podjęto trud zbudowania nowej remizy po przeciwnej stronie drogi – obecnie ul. Kościelna, Derdowskiego, Chełmowskiego. Strażacy odbywali przed remizą ćwiczenia, szkolenia w mundurach niemieckich. Po „ograbionej” przez wojnę straż, członkowie uzupełniali stopniowo sprzęt do walki z zagrożeniami. Jednym z największych osiągnięć był zakupu samochodu z zachodu, z demobilu marki „Betford”. W kolejnych latach starano się sprzęt wymieniać, pozyskiwać aby był coraz bardziej nowocześniejszy, wydajniejszy.

        Z rozmów ze społecznością Brus i spisywanych zeznań starszych osób w latach 1995-2005 ustalić możemy niektóre z liku wydarzeń, pożarów w okresie działalności OSP Brusy na początku XX wieku. Brusy nazywane były żartobliwie stolicą pożarów w latach 1887-1913. Powstawały one również przez podpalania celem uzyskiwania ubezpieczenia przez bruską społeczność. Podpalaczy nazywano żartobliwie „klubem upiększenia Brus”. Druga fala pożarów celem uzyskania ubezpieczenia i zniszczenia reszty drewnianej zabudowy przypadła po 1922r. Niektóre pożary z początku XX w.:

• 23.03.1922r. – spaleniu uległ dom państwa Jagolskich przy ul. Szkolnej oraz sąsiednie dwa domy. Pożar został wzniecony prawdopodobnie przez iskry wydobywające się z komina. Mieszkanie straciły łącznie 4 rodziny.
• 1924r. – spaleniu uległ dom i zabudowa państwa Cysewskich.
• 1928r. – szybko rozprzestrzeniający się ogień pochłonął ok. 5 gospodarstw na ul. Kościuszki.
• 1932r. – wybucha pożar sklepu na ul. Pocztowej, według zeznań pani Wróblewskiej, która obserwowała pożar, jeden z uczestników przy gaszeniu mówi do drugiego „teraz jest czas” i za kilka minut pali się następna zabudowa. Oczywistym celem było uzyskanie odszkodowania.
• 1938r. – podczas odbywającego się odpustu w nieopodal odległej miejscowości Wiele. wybucha pożar młynu i magazynu zbożowego „Ceres” spółki Sikorskiego i ks. Bolta. Celem podpalenia było zadłużenie i upadek firmy.
• 1944r. – samolot niemiecki spada na cmentarz przy kostnicy.
• 1952r. – dochodzi do tragicznego w skutkach bawienia się dwójki dzieci. Pożar powstał przez podpalenie słomy przez dzieci. Które potem schowały się do stodoły i spłonęły żywcem.
• 1966r. – podczas przyjęcia dzieci do I komunii świętej, dochodzi do wybuchu butli z gazami technicznymi w „Las Brusy”.
• 1971r. – pożar w Czarnowie. Spaleniu uległ 1 dom, 2 obory, 2 stodoły. Pożar wyrządził ogromne straty materialne.

      

        Na terenie Gminy Brusy w latach powojennych nastąpił szybki rozwój działalności przeciwpożarowej, zaczęto budować wiele remiz w mniejszych miejscowościach otaczających Brusy. W 1953r. – M. Chełmach, 1960-63r. - Czarniż, Leśno, Lubnia, Męcikał. Pierwszym samochodem powojennym, będącym na stanie w OSP Brusy był samochód wojskowy z okresu II wojny światowej marki „Stayer”, samochód był dosyć wysłużony ponieważ brał udział w walkach pod Monte Casino skąd przybył taki szlak do Brus, z obsługującym go pierwszym kierowcą wojskowym działającym w straży Alfonsem Dorawą. Pierwszym samochodem pożarniczym Stara 20 otrzymano w 1960 roku, a od roku 1974r. OSP dysponował już beczkowozem Star 25 o pojemności 2.5 tys. litrów wody. Od 1974r. czyniono starania o budowie nowej strażnicy z placem do ćwiczeń. Pierwszą wersją budowy nowej remizy był plac przy ul. Chełmowskiej, ale w ostateczności postanowiono wybudować remizę strażacką przy głównej szosie – ul. Gdańska w sąsiedztwie cmentarza. 8 października 1974 roku OSP Brusy otrzymała sztandar, który reprezentuje jednostkę podczas uroczystości strażackich, państwowych, kościelnych do dnia dzisiejszego oraz wmurowany został kamień węgłowy pod budowę nowej remizy strażackiej. Do budowy remizy wykorzystywano cegłę z rozbiórki spichlerza zbożowego z XVIII wiecznego majątku Sikorskich z W. Chełmów. Majątek podpalano kilkakrotnie po wojnie w celu jego zniszczenia, również próbowano podpalić pałac państwa Sikorskich. Budowa obiektu trwała 4 lata. Przy budowie nowego obiektu finansowego przez państwo, duży wkład włożyli miejscowi druhowie pracujący i wykonujący większość prac budowlanych w czynie społecznym. Z ówczesnym zarządem prezes – Konrad Januszewski, naczelnik – Stefan Januszewski, skarbnik – Alfons Nojman, sekretarz – Franciszek Mąka. Pierwszą kondygnację stawiał – murarz Jankowski a drugą część Kazimierz Weltrowski – członek zarządu. Nowa remiza z trzema stanowiskami na samochody pożarnicze, dyżurkę, pomieszczeniami socjalnymi, magazynem na podręczny sprzęt, świetlicą i mieszkaniem dla kierowcy została oddana do użytku w lipcu 1978 roku. W nowych boksach znalazły się Star P26, nowy Żuk oraz dwie motopompy PO3 oraz PO5. W okresie powojennym do lat 80 wśród działaczy, działających silnie na rzecz OSP można wymienić w szczególności:
Edmund Chylewski, Edmund Wróblewski, Edmund Geobel, Franciszek Derda, Józef Szulc, Roman Januszewski, Alojzy Kiedrowski, Jan Pański, Konrad Januszewski, Stefan Januszewski.

       


        W 1987r. bruska jednostka otrzymała Stara 244 o pojemności 2000 l. wody, a w marcu 1991r. przekazany został przez ZW ZOSP RP w Bydgoszczy do jednostki w Brusach Jelcz 315. Jelcz o pojemności 6000 litrów, po wymianie silnika został włączony do jednostki. W marcu wycofano Stara P-26 i sprzedano prywatnemu użytkownikowi. Do roku 1974r. za sprzęt pożarniczy i sprawne działanie samochodu pożarniczego odpowiedzialny był Edmund Wielewski, opłacany z pieniędzy OSP. Od 1.04.1974 roku zatrudniony został przez Urząd Gminy jako mechanik, kierowca dh Jan Kiedrowicz. W latach 1980-1992 kierowcą, gospodarzem, następnie komendantem gminy był dh Andrzej Czylis. Od roku 1922r. etatowymi kierowcami zostali druhowie Marek Janikowski, pełniący swoją funkcję do dziś.  Zaś drugim dh Jan Kiedrowicz, który swoją funkcję pełnił do 28.02.2006r. , w jego miejsce zatrudniono dh Janusza Szmaglika. 29.04.1995r. postanowieniem Komendanta Głównego Straży Pożarnej nadbrygadiera Feliksa Deli jednostkę OSP w Brusach włączono do Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego. W roku 1997 jednostka OSP Brusy była organizatorem wojewódzkich zawodów pożarniczych KSRG województwa bydgoskiego. Do historii istnienia straży pożarnej w Brusach zaliczyć należy udział delegacji i pocztu w różnych uroczystościach. Jedną z takich uroczystości można zaliczyć udział 15.05.1999r. w Częstochowie z okazji odnowienia ślubowania w 60 rocznicę I Pielgrzymki Strażackiej. w lipcu 2001r. siedmiu strażaków uczestniczyło w zwalczaniu skutków powodzi w Gdańsku Oruni, za co bruscy strażacy otrzymali motopompę marki Tohatsu wartą 17,5 tys. zł. 


   


        Samochody na stanie OSP Brusy w XXI wieku. Na stanie posiadania jest Jelcz 315 z 1991r. W 2002r. jednostka zakupiła samochód specjalistyczny marki Ford do prowadzenia działań w zakresie ratownictwa drogowego, ekologicznego, chemicznego. Pieniądze pozyskane zostały ze środków samorządowych, dotacji z KSRG, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska, ZW ZOSP RP w Gdańsku. Ford został wyposażony w nowy, nowoczesny sprzęt. Łączna wartość przedsięwzięcia wyniosła 220 tysięcy złotych. W 2004r. otrzymaliśmy samochód kwatermistrzowski marki Lublin, a nasz Żuk został przekazany do OSP w Czarnowie, w której działa do dziś. W 2005r. OSP pozyskała nowy samochód marki Jelcz 010 z PSP Chojnice, a nasz Star 244 przekazano do OSP w Leśnie. Obecnie Jelcz 010 posiada na wyposażeniu system nawigacji satelitarnej GPS połączony z KP PSP w Chojnicach oraz system selektywnego włączania syreny i powiadamiania „SMS-em” członków OSP o zdarzeniach, dyspozytorem może być KP PSP w Chojnicach lub OSP w Brusach.

        Oprócz działań ratowniczo-gaśniczych druhowie i druhny aktywnie i licznie biorą udział w różnorodnych uroczystościach. Nasi przedstawiciele zdobywają czołowe lokaty w zawodach sportowo-pożarniczych na szczeblu gminnym, powiatowym. Członkowie drużyn młodzieżowych reprezentują jednostkę w Ogólnopolskim Turnieju Wiedzy Pożarniczej, w którym osiągają czołowe miejsca, nawet na szczeblu wojewódzkim, kwalifikując się do ogólnopolskiego. Zarząd OSP dąży do pozyskania funduszy od sponsorów, organizacji i instytucji państwowych przeznaczając je na zakup nowoczesnego specjalistycznego sprzętu. Na bieżąco trwa doposażenie w nowszy, bardziej wydajny sprzęt, przekazując sprzęt poprzednio używany innym jednostkom w gminie. W 2007r. podjęto starania o rozbudowę remizy celem uzyskania większej ilości pomieszczeń, do samochodów, magazynów, pomieszczeń do zarządzania kryzysowego, pogotowia ratunkowego.

Etatowi kierowcy OSP Brusy po II Wojnie Światowej:

1. Rahmel Henryk – syn kowala
2. Dorawa Alfons – samochód Steyer
3. Loroch Tadeusz - Star 25
4. Kiedrowicz Józef – Star 25
5. Wielewski Edmund – Star 25
6. Kiedrowicz Jan – Star P26, Żuk, Jelcz 315, po 1992r. Lublin, Ford, Star 244
7. Czylis Józef Andrzej – Star 244, Jelcz 315
8. Janikowski Marek – Star 244, Jelcz 315, Jelcz 010, Ford, Lublin, Żuk
9. Szmaglik Janusz - Jelcz 315, Jelcz 010, Ford, Lublin

Prezesi OSP Brusy po II Wojnie Światowej:

1. Kiedrowski Alojzy
2. Finster Jan
3. Wróblewski Bernard
4. Januszewski Konrad
5. Kloskowski Jan
6. Czylis Józef Andrzej
7. Kiedrowicz Jan
8. Kurs Edmund

Naczelnicy OSP Brusy po II Wojnie Światowej:

1. Januszewski Stefan
2. Plata Józef
3. Czylis Józef Andrzej
4. Laska Józef
5. Narloch Grzegorz


Zarządy OSP Brusy w latach 1990-2007

Zarząd od 21.12.1990 do 22.10.1992

 

Zarząd od 22.10.1992 do 29.12.1995

Prezes Czylis Józef Andrzej   Prezes Kiedrowicz Jan
Naczelnik Laska Józef   Naczelnik Laska Józef
Sekretarz Kiedrowicz Zbigniew   Z-ca naczelnika Plata Józef
Skarbnik Kiedrowski Kazimierz   Sekretarz Kiedrowicz Zbigniew
Gospodarz Orlikowski Roman   Skarbnik Lamczyk Ryszard
Członek Klinger Zbigniew   Gospodarz Jurewicz Henryk
      Członek Orlikowski Stanisław
Komisja Rewizyjna      
Przewodniczący Kiedrowicz Jan   Komisja Rewizyjna
Członek Kurs Edmund   Przewodniczący Kurs Edmund
Członek Orlikowski Stanisław   Członek Gliszczyński Jan
      Członek Janikowski Marek
       

Zarząd od 29.12.1995 do 11.02.2000

 

Zarząd od 11.02.2000 do 17.02.2006

Prezes Kurs Edmund   Prezes Kurs Edmund
Naczelnik Narloch Grzegorz   Naczelnik Narloch Grzegorz
Z-ca naczelnika Wieliński Ryszard   Z-ca naczelnika Wieliński Ryszard
Sekretarz Cysewski Dariusz   Sekretarz Cysewski Dariusz
Skarbnik Janikowski Marek   Skarbnik Janikowski Marek
Gospodarz Trzebiatowski Jacek   Gospodarz Trzebiatowski Jacek
Członek Plata Józef   Członek Plata Józef
      Członek Gierszewski Waldemar
Komisja Rewizyjna      
Przewodniczący Kiedrowicz Jan   Komisja Rewizyjna
Członek Laska Józef   Przewodniczący Kiedrowicz Jan
Członek Gliszczyński Jan   Członek Laska Józef
    Członek Szmaglik Janusz
         

Zarząd od 17.02.2006 do 19.03.2016 r.

 
Prezes Kurs Edmund      
Naczelnik Narloch Grzegorz      
Z-ca naczelnika Wieliński Ryszard      
Sekretarz Cysewski Dariusz      
Skarbnik Janikowski Marek      
Gospodarz Szmaglik Janusz      
Członek Słomiński Łukasz      
Członek Pokrzywiński Wojciech      
         
Komisja Rewizyjna    
Przewodniczący Kiedrowicz Jan      
Członek Laska Józef      
Członek Wicher Tomasz      

Klinkij tutaj, aby zobaczyć aktualny skład Zarządu oraz listę członków OSP Brusy.Nagrody i osiągnięcia

Licząc od 1997 roku:
1. I miejsce w Zawodach MDP 1997
2. I miejsce w Turnieju piłkarskim OSP 1998
3. I miejsce z Zawodach Gminnych w Leśnie 1.06.1997
4. I miejsce w III Euro-Eco-Meeting 26.07.1997
5. I miejsce w Zawodach sportowo-pożarniczych 27.07.1996
6. II miejsce w Zawodach sportowo – pożarniczych 26.06.1999
7. Za udział w Między gminnym Turnieju Bilardowym 15.12.2001
8. III miejsce w Zawodach pożarniczych 27.06.1998
9. I miejsce w Turnieju Strzeleckim MDP
10. Turniej Bilardowy Brusy 1999
11. Turniej Bilardowy OSP Brusy – OSP Charzykowy 14.30.1997
12. Z okazji Dnia Strażaka Z.G. Brusy – Chojnice 2001
13. Puchar Komendanta Gminnego OSP w Turnieju Bilardowym Charzykowy - 02.98
14. Za zajęcie I miejsca w Zawodach Rejonowych OSP Rytel – 08.1996
15. I miejsce w Powiatowych Zawodach OSP Rytel - 9.10.1999
16. I miejsce w Zawodach Charzykowy – 22.06.1996
17. I miejsce w Rejonowych Zawodach MDP Brusy VI 1997
18. III miejsce w Gminnych Mistrzostwach w strzelaniu z wiatrówki – Brusy 14.09.2001
19. III miejsce w Turnieju Piłki Nożnej MDP
20. Puchar Komendanta Gminnego OSP Meeting Pożarniczy – 30.08.97 Charzykowy
21. Dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Brusach za organizacje zawodów Sportowo – Pożarniczych Brusy – 06.1997


Osiągnięcia OSP Brusy od daty wstąpienia do KSRG tj. od 29.IV.1995 r.

1. Zawody Gminne 1995r OSP - I miejsce
2. Zawody Rejonowe jednostek OSP - II miejsce
3. 9.VII.1995 zawody Harcerskich Drużyn Pożarniczych w Mroczy – Brusy VI miejsce
4. 1.XII.1995 r. W tym dniu został przekazany sprzęt do ratownictwa drogowego w Pieczyskach połowę funduszy otrzymano z Urzędu Miasta i Gminy Brusy, druga połowę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Bydgoszczy
5. 27.VII.1996 r. Zawody Gminne
MDP – Brusy I miejsce
Seniorzy OSP Brusy I miejsce
6. 10.VIII.1996 r. Zawody Rejonowe
7. 11.VIII.1996 r. Czyczkowy HDP – IV miejsce Oldboje OSP Brusy II miejsce
8. 7.09.1996 r. Zawody KSRG Świecie - OSP Brusy XXII miejsce
9. Zawody Gminne w Leśnie OSP Brusy I miejsce
10. Zawody Krajowego Systemy Ratowniczo Gaśniczego Brusy 14.06.1997 r. Brusy IX miejsce na
11. 28.06.1997 r. Brusy. Rejonowe Zawody MDP, HDP - MDP I miejsce  - HDP I miejsce
12. Euro – Eco – Meeting Brusy . zawody Strażackie „Jak dawniej gaszono” OSP Brusy I miejsce
13. 17.08.1997 r. Czarnowo – Strzelnica. Zawody strzeleckie
14. 13.09.1997 r. Bydgoszcz – odbiór piły spalinowej do stali i betonu STHIL
15. 13.09.1997 r. Charzykowy „jak dawniej gaszono”
16. Wrzesień 1997 r. Jesień na Zaborach OSP Brusy I i II miejsce.
17. 27.02.1998 Zawody Bilardowe Charzykowy OSP Brusy I miejsce
18. 13.03.1998 r. Zawody strzeleckie Brusy OSP Brusy I miejsce
19. 2.05.1998 „Wsilkowo” Raduń - OSP Brusy IV miejsce
20. 27.06.1998 r. Charzykowy OSP Brusy IV miejsce
21. 12.09.1998 r. Więcbork. Zawody wojewódzkie KSRG - OSP Brusy IV miejsce
22. Rozgrywki Piłkarskie Brusy 18.X.1998 r. OSP Brusy I miejsce
23. 24.IV.1999 r. Rozgrywki tenisa Stołowego – Raduń OSP Brusy III miejsce
24. 22.V.1999 r. Trzebuń OSP Brusy IV miejsce
25. 26.VI.1999 r. Charzykowy OSP Brusy II miejsce
26. 22.VIII.1999 r. Kosobudy
16-18 MDP – chłopcy I miejsce, MDP – dziewczyny II miejsce
12-15 HDP – chłopcy II miejsce
27. 9.X.1999 r. Zawody Powiatowe Rytel - OSP Brusy II miejsce
28. 28.IV.2000 r. Turniej Strzelecki Brusy OSP Brusy I miejsce
29. 24.VI.2000 r. Turniej Piłkarski Charzykowy OSP Brusy III miejsce
30. 9.VII.2000 r. Zawody Gminne MDP i HDP MDP Brusy – III miejsce, HDP Brusy – II miejsce
31. Zawody pożarnicze Męcikał - OSP Brusy – II miejsce
32. 3.IX.2000 r. Brusy - OSP Brusy – II miejsce
33. 9.IX.2000 r. Zawody Pożarnicze Konarzyny OSP Brusy II miejsce
34. 10.IX.2000 r. Turniej Sportowo – Pożarniczy MDP Charzykowy MDP z OSP Brusy IV miejsce
35. 21.04.2001 r. „Bojowisko” MDP Brusy - MDP z OSP Brusy I miejsce
36. 9.06.2001 r. Trzebuń – strzelanie - OSP Brusy – II miejsce
37. 17.06.2001 Kosobudy MDP i HDP
chłopcy 12-15 Brusy – III miejsce
chłopcy 16-18 Brusy - II miejsce
HDP Brusy X miejsce
Dziewczyny 12-15 Brusy II – miejsce
38. 14.X.2001 r. Zawody strzeleckie Kosobudy - OSP Brusy III – miejsce
39. 15.XII.2001 r. Charzykowy – Rozgrywki bilardowe - OSP – Brusy I - miejscePokaż więcej...
Licznik odwiedzin: 1 332 616