Dzisiaj jest sobota, 15 czerwca 2024 roku. Imieniny Jolanty, Lotara, Wita.


Jednostki OSP w gminie Brusy

W naszej gminie, funkcjonuje 14 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, dwie z nich należą do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego - OSP Brusy i OSP Leśno, 11 jednostek jest typu S (posiada na wyposażeniu samochód), oraz 3 typu M (posiada tylko motopompę). We wszystkich jednostkach zrzeszonych jest ok. 460 członków.
Poniżej przedstawiamy najważniejsze informacje na temat tychże jednostek (oprócz OSP Brusy, której dotyczy cała strona).

Mapa jednostek ochrony przeciwpożarowej całego powiatu chojnickiego opracowana przez redakcję Chojnice998.

 

OSP Leśno (KSRG)


Leśno, ul. Kaszubska 3
89-634 Leśno

Data powstania: 1928 rok

Prezes: Mirosław Radtke
Naczelnik: Sławomir Gliszczyński

Druhowie:
36 czynnych
1 wspierający
3 honorowych
7 członków Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych

Sprzęt:
- 419[G]16 – GLBA 1/1 – Iveco Daily  
- 419[G]17 – GCBA 5/32 – Jelcz 442 


Nagrody, osiągnięcia:

- za zajęcie 1 miejsca w Powiatowych Zawodach Pożarniczych w 1967 roku;
- za zajęcie 4 miejsca w Wojewódzkich Zawodach Pożarniczych w 1968 roku;
- za zajęcie 2 miejsca Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej na Wojewódzkich Zawodach Sportowo-Pożarniczych w 1988 roku;

w 1988 roku jednostka otrzymała "Akt nadania sztandaru" oraz srebrny medal "Za zasługi dla pożarnictwa"

Historia:
W roku 1946 zakup pierwszej motopompy.
Pierwszy samochód zastępczy "Star 20" otrzymano w 1964 roku. W 1972 roku zastąpiono go samochodem pożarniczym "Żuk", a w 1988 roku otrzymano samochód pożarniczy "Star 660".
W latach 1960 - 1961 w czynie społecznym wybudowano remizę wraz ze świetlicą. W latach 1974 - 1976 rozpoczęto budowę domu kultury.
W roku 1988 nadano jednostce w Leśnie sztandar.
W 2000 roku włączono ją do Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego (KSRG).
OSP Czarniż


Czarniż 2
89-632 Brusy

Data powstania: 1946 rok

Prezes:
Józef Gierszewski
Naczelnik: Eugeniusz Gierszewski
Sekretarz: Stefan Lewiński
Skarbnik: Marek Gierszewski

Sprzęt:
- 418[G]46 – GLM – Ford Transit 

Druhowie:
- 24 czynnych
- 3 honorowych

Historia:
Dokładna data powstania straży pożarnej w Czarniżu nie jest znana. Jedynym dokumentem, który przetrwał jest "Arkusz Ewidencyjny OSP" w Czarniżu z 1972 roku. Wynika z niego, że rok 1946 jest datą założenia OSP w Czarniżu.W 2006 roku jednostka OSP w Czarniżu obchodziła 60 - lecie istnienia.
OSP Czapiewice


Czapiewice 37
89-632 Brusy

Data powstania: 1906 r.
Prezes: Bernard Pick
Naczelnik: Karol Westfal

Druhowie:
- 25 czynnych
- 7 honorowych

Sprzęt:
- 417[G]06 – GLAM 0,8/8+8 – Opel Blitz 
- 2 motopompy M-800, motopompa pływająca, agregat prądotwórczy, 4 węże ssawne W-110, 12 węży W – 75, 12 węży W – 52,

Nagrody, osiągnięcia:
Gminne Zawody Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych
I miejsce w kat. dziewcząt 16 – 18 lat,
II miejsce w kat. dziewcząt 12 – 15 lat,
V miejsce w kat. chłopców 12 – 15 lat,
VIII miejsce w kat. chłopców 16 – 18 lat

Historia:
Jednostka OSP w Czapiewicach została założona przez zamożniejszych gospodarzy w 1906 roku. Założycielami byli Kolczyk, Gaca, Wysocki, Pick, Czapiewski oraz inni mieszkańcy. Wybudowano drewnianą remizę.
W 1909 roku zakupili konną sikawkę, która największy swój udział wzięła w 1946 roku, gdy gaszono aż 6 gospodarstw we wsi Czapiewice (najprawdopodobniej podpalenie).
W latach 1954-1955 w miejsce remizy drewnianej wybudowano remizę murowaną.
W 1963 roku od uderzenia pioruna spłonęły 3 stodoły. Po tak dużym pożarze jednostka otrzymała przydział na motopompę M-400.
W 1983 roku jednostka otrzymała następną motopompę M-800, a w 1996 roku samochód GML Żuk.
Jednostka ma osiągnięcia w zawodach sportowo-pożarniczych. Młodzież bierze również udział w turniejach wiedzy pożarniczej.
Jednostka prowadzi trzy drużyny młodzieżowe, drużynę seniorów i oldbojów.

W 2009 roku jednostka OSP w Czapiewicach obchodziła 100 - lecie istnienia.

Prezesi:
1930-1947: Jan Bruski
1947-1964: Franciszek Galiński
od 1964 roku: Bernard Pick

Naczelnicy:
1946-1989: Alfons Bruski
od 1990 roku: Bronisław RzepińskiOSP Czarnowo


Czarnowo 44
89-632 Brusy

Data powstania: 1927 rok

Prezes: Jan Bruski
Naczelnik: Maciej Leszczyński

Druhowie:
16 czynnych
9 honorowych

Sprzęt:
- 418[G]16 – GBA 2,5/16 – Star 244
- motopompa M-800, węże

Nagrody, osiągnięcia:
PUCHARY

-Puchar Wójta Gminy Chojnice za zajęcie 1 miejsca w Powiatowych Zawodach Strażackich - 22 maja 1994 roku
- Puchar Zarządu Miejsko-Gminnego ZOSP RP w Brusach za zajęcie 1 miejsca w gminnych zawodach pożarniczych - 27 sierpnia 2000 roku
DYPLOMY

- za zajęcie 3 miejsca w II Powiatowych Zawodach Sportowo-Pożarniczych w Konarzynach - wrzesień 2000 roku
- za zajęcie 1 miejsca w gminnych zawodach pożarniczych w Męcikale - 2000 rok
- za zajęcie 2 miejsca w gminnych zawodach sportowo- pożarniczych Warszyn 1993 rok
- za zajęcie 2 miejsca w Gminnych Zawodach Sportowo-Pożarniczych w dyscyplinie M - 400, Brusy 30 maja 1982 roku
- za zajęcie 2 miejsca w Gminnych Zawodach Sportowo-Pożarniczych, Brusy, 10 lipca 1977 roku
- za zajęcie 1 miejsca w Gminnych Zawodach Sportowo-Pożarniczych drużyn harcerskich w kategorii chłopców o Puchar Burmistrza Brus, Czyczkowy, 11 sierpnia 1996 roku
- za zajęcie 1 miejsca w Gminnych Zawodach Sportowo-Pożarniczych drużyn młodzieżowych, Czarniż 12 czerwca 1994 roku

Historia:
W roku 1972 przy dużym zaangażowaniu mieszkańców i członków OSP oddano do użytku remizę strażacką.
OSP Główczewice


Główczewice
89-634 Leśno

Data powstania: 1956 rok

Prezes: Kazimierz Warnke
Naczelnik: Jan Warnke

Druhowie:
29 czynnych

Nagrody, osiągnięcia:
Puchar za zajęcie 1 miejsca w strzelaniu z broni pneumatycznej w 2001 roku.OSP Huta


Huta
89-632 Brusy

Data powstania: lata przedwojenne – brak dokładnych danych

Naczelnik: Jan Krygier
Prezes: Jan Szmyt

Druhowie:
OSP Huta liczy 20 druhów: Jan Rydygier, Stanisław Weltrowski, Darek Wiesiołowski, Antoni Pryba, Tomasz Weltrowski, Tadeusz Warnke, Jan Szmyt, Marek Błanek, Maciej Warnke, Jerzy Pryba, Kazimierz Kobus, Rafał Gierszewski, Józef Pryba, Marcin Pryba, Jan Breszka, Jan Warloch, Adam Pryba, Jerzy Czapiewski, Kazimierz Szczepański

Sprzęt:
2 motopompy M 800
węże ssawne – 4 szt.
W 75 – 16 szt.
W 50 – 10 szt.
prądownice – 4 szt.
zbiornik brezentowy – 1 szt.
hełmy ochronne – 9 szt.
mundury moro – 9 szt.

Nagrody, osiągnięcia:
za budowę w czynie społecznym remizy oraz sklepu spożywczego w 1984 r.
dyplomy za udział w zawodach pożarniczycOSP Kinice


Kinice 24
89-632 Brusy

Data powstania: 8 grudnia 1966 roku

Prezes: Jan Pestka
Naczelnik: Rafał Wałdoch

Druhowie:
29 druhów czynnych
10 druhów - członków Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej

Nagrody, osiągnięcia:
Puchar
- za zajęcie I miejsca w Gminnych Zawodach Sportowo-Pożarniczych w 1993 i w 1994 roku
- za zajęcie I miejsca w Powiatowych Zawodach Sportowo-Pożarniczych w 1993 roku
Dyplom za zajęcie I miejsca w Zawodach Sportowo-Pożarniczych drużyn Młodzieżowych Gminy Brusy w 2001 roku

Do osiągnięć OSP w Kinicach należy zaliczyć wybudowanie remizy, w 1973 roku wybudowanie zbiornika ppoż.
Od powstania jednostki druhowie OSP Kinice wyróżniali się zaangażowaniem w prace społeczne i szkolenie, czego dowodem są liczne zwycięstwa w Zawodach Sportowo-Pożarniczych

Historia:
1966 - założenie OSP Kinice
1969-1970 - budowa remizy strażackiej i świetlicy wiejskiej
1979, 1987, 1994 - pożary w Kinicach
1984, 1993 - pożary w KosobudachOSP Kosobudy


Kosobudy, ul. Sportowa 7
89- 632 Brusy

Data powstania: 1898 rok

Prezes: Marek Buza
Naczelnik: Tomasz Buza

Sprzęt:
- 417[G]17 – GLM – Ford Transit
- przyczepka wężowa

Nagrody, osiągnięcia:
4 miejsce w eliminacjach wojewódzkich Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom"- dh Jacek Frymark.
Zawody sportowo- pożarnicze:
w gminnych zawodach
l miejsce - drużyny dziewcząt do lat 15
l miejsce - drużyna dziewcząt do lat 18;
w zawodach powiatowych,
2 miejsce - drużyna dziewcząt do lat 15
l miejsce - drużyna dziewcząt do lat 18.

Osiągnięciem roku 2002 było utworzenie drużyny żeńskiej.
Jednostka OSP Kosobudy l czerwca 2002 roku przy poparciu i pomocy ZM-G ZOSP RP w Brusach zorganizowała I Gminny Zlot MDP w Kosobudach. Inicjatywa zlotu młodzieży pożarniczej przyjęła się i w bieżącym roku zlot odbędzie się po raz drugi w podobnej formule.

Historia:
Jednostka OSP w Kosobudach powstała około roku 1898, jeszcze pod zaborem pruskim. W tym czasie zbudowana została drewniana remiza przy stawie wiejskim nazywanym Maguszką /naprzeciw budynku szkoły podstawowej/. Jednostka była wyposażona w ręczną pompę na powozie konnym oraz podręczny sprzęt p-poż.
W 1958 roku czynem społecznym zbudowana została obecna remizy przy ulicy Sportowej. Strażacy czynnie uczestniczyli następnie w budowie świetlicy wiejskiej, która była jedyną i największą salą widowiskową i taneczną w gminie w tamtym okresie, a mieści się obok remizy. Oddana została do użytku w 1963 roku.
W 1958 roku został zakupiony pierwszy samochód z jednostki wojskowej z Piły, marki DODGE. Służył on strażakom do roku 1967, kiedy to został złomowany, a jednostka otrzymała samochód marki LUBLIN. Po przekazaniu samochodu do jednostki Leśno, Kosobudy otrzymały z Komendy Rejonowej w Chojnicach samochód marki ŻUK. Podczas rozwiązywania zakładowej straży pożarnej w BPPL „LAS" Brusy Urząd Gminy zakupił dla jednostki samochód marki ŻUK nowej wersji ze zbiornikiem 400 litrów i autopompą, który jest na wyposażeniu jednostki do dzisiaj.
Jednostka OSP w Kosobudach od zawsze stawiała na pracę z młodzieżą. I tak już w połowie lat 60- tych powstała przy jednostce drużyna młodzieżowa /w tym po raz pierwszy również żeńska/ . W kolejnych latach już systematycznie druhowie pracowali z młodzieżą, aby zapewnić sobie następstwo. W latach 70 -tych drużyna młodzieżowa była również umundurowana. Od połowy lat 80- tych młodzież jednostki uczestniczy w eliminacjach OTWP „Młodzież Zapobiega Pożarom", a od początku lat 90- tych reprezentuje prawie co roku gminę Brusy w eliminacjach wojewódzkich turnieju często dochodząc do dogrywki o finał.
Druhowie pracują nie tylko dla swojej macierzystej jednostki, ale udzielają się w różnych strukturach związku.
Od początku lat siedemdziesiątych, przez około dwadzieścia lat funkcję Komendanta Gminnego OSP pełnił druh Jan Napiątek długoletni naczelnik jednostki. I tak w roku 1983 delegatem woj. Bydgoskiego na Zjazd Krajowy była druhna Maria Frymark, która przez jedną kadencję była również członkiem ZW ZOSP RP w Bydgoszczy. Od 1992 roku członkiem prezydium ZW ZOSP RP w Bydgoszczy, a po reformie administracyjnej, w Gdańsku jest nasz prezes druh Marek Buza. Ponadto już kolejną kadencję pełni on funkcję prezesa ZM-G ZOSP RP w Brusach, a od utworzenia struktur powiatowych jest również prezesem ZP ZOSP RP w Chojnicach. W 2002 roku był delegatem woj. Pomorskiego na zjazd krajowy ZOSP RP.OSP Męcikał
Męcikał, ul. Pocztowa 3
89-632 Brusy

Data powstania: 1946 rok

Prezes: Stefan Ossowski
Naczelnik: Kazimierz Ryduchowski

Druhowie:
32 osoby
8 - osobowa drużyna chłopięca

Sprzęt:
- 417[G]11 – GBA 2,5/16 – Mercedes 1113
- narzędzia hydrauliczne, agregat prądotwórczy, pompa pływająca, motopompa PO5, sprzęt oświetleniowy, 24 węże W – 52, 10 węży W – 75, wąż ssawny, 4 prądownice, drabiny nasadkowe.

Nagrody, osiągnięcia:
Gminne Zawody Sportowo - Pożarnicze Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych
VII miejsce w 2010 roku
II miejsce w 2009 roku

podziękowania za działalność oraz udziały w akcjach ratowniczo-gaśniczych.

czynny udział jednostki w akcjach ratowniczo-gaśniczych i powodziach z uwagi na posiadany sprzęt do tych celów.

Historia:
Wydarzeniem najważniejszym było zakupienie samochodu "Mercedes 1113" w roku 2000 bezpośrednio z Niemiec z budżetu gminy Brusy oraz z darowizn Nadleśnictw Rytel, Czersk, Przymuszewo i Inspektoratu PZU Chojnice oraz Pana Posła Eugeniusza Kłopotka. Otrzymaliśmy również pompę pływającą z Komendy Wojewódzkiej PSP w Bydgoszczy. Z budżetu gminy Brusy zakupiliśmy piłę do drzewa, agregat prądotwórczy, radiostację nasobną i samochodową.OSP Czyczkowy


Czyczkowy, ul. Główna
89-632 Brusy

Data powstania:  1918 rok

Prezes: Henryk Januszewski
Naczelnik: Marek Zygmański

Sprzęt:
- 417[G]41 – GBA 3/24 – Renault G230
OSP Małe Chełmy


Małe Chełmy
89-632 Brusy

Data powstania:  1904 rok

Prezes: Wojciech Ossowski
Naczelnik: Dawid Frymark

Sprzęt:
- 418[G]30 - GAM 8/8 - Mercedes 813  
OSP Zalesie


Zalesie, ul. Główna 10
89-632 Brusy

Prezes: Józef Adamczyk
Naczelnik: Wojciech Warnke

Sprzęt: 
- 417[G]16 – GLM – Żuk A15
OSP LubniaLubnia, ul. Spółdzielcza 1
89-632 Brusy

Prezes: Mirosław Bruski
Naczelnik: Andrzej Januszewski

Sprzęt:
- 417[G]01 – GCBA 5/32 – Jelcz 442
- 417[G]02 – GBA 2,5/8 – Mercedes 811

Jednostki historyczne:

OSP Małe GliśnoMałe Gliśno
89-632 Brusy

Data powstania:  rok

Prezes: Henryk Miszewski
Naczelnik: Kazimierz Gierszewski
 

Informacje opracowano na podstawie materiałów zawartych na stronie www.brusy.pl oraz materiałów własnych OSP.
Zdjęcia dzięki uprzejmości portalu Chojnice998.Pokaż więcej...
Licznik odwiedzin: 1 332 637