Dzisiaj jest wtorek, 23 stycznia 2018 roku. Imieniny Fernandy, Jana, Rajmundy.

MDP - Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza

Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza (MDP) to komórka organizacyjna jednostki OSP, która powoływana jest na podstawie Statutu OSP przez zarząd jednostki, który w tej sprawie podejmuje stosowną uchwałę.
MDP powołuje się w celu szerszego zainteresowania młodzieży działalnością społeczną na rzecz ochrony przeciwpożarowej oraz ratownictwa, a także przygotowania jej do czynnej, bezpiecznej służby w szeregach OSP. Jej członkami mogą być dziewczęta i chłopcy w wieku do 18 lat.

Zajęcia dla MDP organizowane są co 2 tygodnie, osobno dla każdej z grup. Poniższa lista przedstawia przykładowe tematy zajęć realizowane podczas zbiórek:
- musztra i podstawy ceremoniału pożarniczego,
- bezpieczeństwo i higiena pracy w czynnościach wykonywanych przez strażaków,
- zadania strażaków w zastępie podczas poszczególnych typów działań,
- podstawy obsługi sprzętu pożarniczego będącego na wyposażeniu OSP Brusy,
- wstęp do kwalifikowanej pierwszej pomocy,
- zasady prowadzenia działań gaśniczych oraz ratowniczych,
- ćwiczenia przed sportowymi zawodami pożarniczymi,
- zagadnienia prewencyjne, ogólne przepisy dotyczące bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej oraz wiele innych, dostosowywanych do prósb druhów z MDP oraz aktualych potrzeb szkoleniowych.

W OSP Brusy istnieją dwie drużyny młodzieżowe, podzielone według przedziału wiekowego ich członków.

Grupa 16-18 lat:

1. Cysewski Bartłomiej
2. Krenski Gracjan
3. Narloch Szymon
4. Nojman Przemysław
5. Pepliński Arkadiusz
6. Rafiński Karol
7. Rafiński Rafał
8. Rahmel Ireneusz


Grupa 12-15 lat:

1. Bieliński Bartosz 
2. Bucław Paweł 
3. Cysewski Adrian 
4. Cysewski Dominik 
5. Dobek Tomek 
6. Dorau Mateusz 
7. Kin Kacper 
8. Kobus Michał 
9. Krenski Dorian 
10. Kurs Adrian 
11. Nojman Waldemar 
12. Stoltmann Adrian 
13. Szczesny Kamil
14. Szczęsna Patrycja
15. Szmaglik Jakub 
16. Trzebiatowski Damian 
17. Wirkus Tomasz

Podstawowe zadania MDP to m.in.:
- udział w zapobieganiu pożarom poprzez oddziaływanie na środowisko w celu przestrzegania przepisów przeciwpożarowych; podnoszenie wiedzy i umiejętności swoich członków w dziedzinie ochrony przeciwpożarowej oraz szerokopojętego ratownictwa, w tym pierwszej pomocy;
- organizowanie działalności kulturalno-oświatowej w środowisku z uwzględnieniem problematyki ochrony przeciwpożarowej;
- rozwijanie sprawności fizycznej członków poprzez uprawianie różnych dyscyplin sportowych i turystyki oraz przygotowania do zawodów sportowych;
- podejmowanie i realizacja zadań pożytecznych dla ochrony przeciwpożarowej i drużyny oraz macierzystej OSP;

MDP - grupa 12-15 lat.

MDP - Grupa 12-15 latMDP - grupa 12-15 lat.

MDP - Grupa 16-18 lat - szkolenie z zakresu pierwszej pomocyMDP - grupa 12-15 lat.

MDP - Grupa 12-15 lat - Zawody sportowo-pożarnicze w Brusach, 2007 r.

Pokaż więcej...
Licznik odwiedzin: 529 123