Dzisiaj jest piątek, 22 lutego 2019 roku. Imieniny Małgorzaty, Marty, Nikifora.

MDP - Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza

Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza (MDP) to komórka organizacyjna jednostki OSP, która powoływana jest na podstawie Statutu OSP przez zarząd jednostki, który w tej sprawie podejmuje stosowną uchwałę.
MDP powołuje się w celu szerszego zainteresowania młodzieży działalnością społeczną na rzecz ochrony przeciwpożarowej oraz ratownictwa, a także przygotowania jej do czynnej, bezpiecznej służby w szeregach OSP. Jej członkami mogą być dziewczęta i chłopcy w wieku do 18 lat.

Zajęcia dla MDP organizowane są co 2 tygodnie, osobno dla każdej z grup. Poniższa lista przedstawia przykładowe tematy zajęć realizowane podczas zbiórek:
- musztra i podstawy ceremoniału pożarniczego,
- bezpieczeństwo i higiena pracy w czynnościach wykonywanych przez strażaków,
- zadania strażaków w zastępie podczas poszczególnych typów działań,
- podstawy obsługi sprzętu pożarniczego będącego na wyposażeniu OSP Brusy,
- wstęp do kwalifikowanej pierwszej pomocy,
- zasady prowadzenia działań gaśniczych oraz ratowniczych,
- ćwiczenia przed sportowymi zawodami pożarniczymi,
- zagadnienia prewencyjne, ogólne przepisy dotyczące bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej oraz wiele innych, dostosowywanych do prósb druhów z MDP oraz aktualych potrzeb szkoleniowych.

W OSP Brusy istnieją dwie drużyny młodzieżowe, podzielone według przedziału wiekowego ich członków.

Grupa 16-18 lat:

1. Bucław Paweł 
2. Cysewski Dominik  
3. Kobus Michał
4. Orzłowski Dawid
5. Wachowski Bartosz
6. Kucharski Dawid
7. Szmaglik Jakub 
8. Trzebiatowski Damian


Grupa 12-15 lat:

1. Cysewska Dominika
2. Lendowski Patryk
3. Tuleja Adrian
4. Cysewski Mateusz
5. Gierszewski Przemysław
6. Zakrzewski Mateusz
7. Wirkus Bartosz
8. Krzoska Seweryn

Podstawowe zadania MDP to m.in.:
- udział w zapobieganiu pożarom poprzez oddziaływanie na środowisko w celu przestrzegania przepisów przeciwpożarowych; podnoszenie wiedzy i umiejętności swoich członków w dziedzinie ochrony przeciwpożarowej oraz szerokopojętego ratownictwa, w tym pierwszej pomocy;
- organizowanie działalności kulturalno-oświatowej w środowisku z uwzględnieniem problematyki ochrony przeciwpożarowej;
- rozwijanie sprawności fizycznej członków poprzez uprawianie różnych dyscyplin sportowych i turystyki oraz przygotowania do zawodów sportowych;
- podejmowanie i realizacja zadań pożytecznych dla ochrony przeciwpożarowej i drużyny oraz macierzystej OSP;

MDP - grupa 12-15 lat.

MDP - Grupa 12-15 latMDP - grupa 12-15 lat.

MDP - Grupa 16-18 lat - szkolenie z zakresu pierwszej pomocyMDP - grupa 12-15 lat.

MDP - Grupa 12-15 lat - Zawody sportowo-pożarnicze w Brusach, 2007 r.

Pokaż więcej...
Licznik odwiedzin: 704 291