Dzisiaj jest czwartek, 25 lipca 2024 roku. Imieniny Jakuba, Krzysztofa, Walentyny.


MDP - Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza

Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza (MDP) to komórka organizacyjna jednostki OSP, która powoływana jest na podstawie Statutu OSP przez zarząd jednostki, który w tej sprawie podejmuje stosowną uchwałę.
MDP powołuje się w celu szerszego zainteresowania młodzieży działalnością społeczną na rzecz ochrony przeciwpożarowej oraz ratownictwa, a także przygotowania jej do czynnej, bezpiecznej służby w szeregach OSP. Jej członkami mogą być dziewczęta i chłopcy w wieku do 18 lat.
Zajęcia dla MDP organizowane są co 2 tygodnie, osobno dla każdej z grup. Poniższa lista przedstawia przykładowe tematy zajęć realizowane podczas zbiórek:
- musztra i podstawy ceremoniału pożarniczego,
- bezpieczeństwo i higiena pracy w czynnościach wykonywanych przez strażaków,
- zadania strażaków w zastępie podczas poszczególnych typów działań,
- podstawy obsługi sprzętu pożarniczego będącego na wyposażeniu OSP Brusy,
- wstęp do kwalifikowanej pierwszej pomocy,
- zasady prowadzenia działań gaśniczych oraz ratowniczych,
- ćwiczenia przed sportowymi zawodami pożarniczymi,
- zagadnienia prewencyjne, ogólne przepisy dotyczące bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej oraz wiele innych, dostosowywanych do prósb druhów z MDP oraz aktualych potrzeb szkoleniowych.
W OSP Brusy istnieją dwie drużyny młodzieżowe, podzielone według przedziału wiekowego ich członków.

Grupa 16-18 lat:
1. Cysewska Zuzanna
2. Kraut Dominika
3. Wachowski Bartosz


Grupa 12-15 lat:

1. Adamczyk Wiktor
2. Cysewska Dominika
3. Cysewski Kacper
4. Cysewski Mateusz
5. Gierszewski Przemysław
6. Kroplewski Szymon
7. Orzłowski Bartosz
8. Pilacka Klaudia
9. Szewczuk Maksymilian
10. Szreder Seweryn
11. Tuleja Adrian
12. Warnke Maksymilian
13. Wirkus Bartosz
14. Zakrzewski Mateusz


Podstawowe zadania MDP to m.in.:
- udział w zapobieganiu pożarom poprzez oddziaływanie na środowisko w celu przestrzegania przepisów przeciwpożarowych; podnoszenie wiedzy i umiejętności swoich członków w dziedzinie ochrony przeciwpożarowej oraz szerokopojętego ratownictwa, w tym pierwszej pomocy;
- organizowanie działalności kulturalno-oświatowej w środowisku z uwzględnieniem problematyki ochrony przeciwpożarowej;
- rozwijanie sprawności fizycznej członków poprzez uprawianie różnych dyscyplin sportowych i turystyki oraz przygotowania do zawodów sportowych;
- podejmowanie i realizacja zadań pożytecznych dla ochrony przeciwpożarowej i drużyny oraz macierzystej OSP;


Drużyna MDP 12-15 lat
MDP - Grupa 12-15 lat


MDP - grupa 12-15 lat.
MDP - Grupa 16-18 lat - szkolenie z zakresu pierwszej pomocy


MDP - grupa 12-15 lat.
MDP - Grupa 12-15 lat - Zawody sportowo-pożarnicze w Brusach, 2007 r.Pokaż więcej...
Licznik odwiedzin: 1 344 754