Dzisiaj jest wtorek, 23 lipca 2024 roku. Imieniny Sławy, Sławosza, Żelisławy.


Nowy sprzęt w naszej jednostce

Z życia jednostki - niedziela, 26 września 2021 r.

W ostatnim czasie dzięki wsparciu finansowym Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku do naszej jednostki zakupiony został nowy sprzęt ratowniczo-gaśniczy.

W ramach programu operacyjnego "FLOREK" prowadzonego przez gdański WFOŚiGW, jednostki OSP z terenu województwa pomorskiego doposażone zostały w sprzęt.
W ramach zadania "Doposażenie jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Brusach w sprzęt ratowniczo gaśniczy" nasza jednostka zakupiła:
- 2 aparaty powietrzne nadciśnieniowe;
- 1 sprzęt do oświetlania terenu akcji;
Zadanie jest dofinansowywane ze środków NFOŚiGW oraz WFOŚiGW w Gdańsku w ramach programu Priorytetowego „Ogólnopolski program finansowania służb ratowniczych. Cześć 2) Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych".
Całkowita wartość zadania wyniosła 12298,00 zł. Wartość dotacji wyniosła 12000,00 zł. Pozostała część kwoty pokryta została ze środków własnych jednostki. Liczba osób jaka została objeta ochroną inną niż przeciwpowodziowa wynosi 14.575 osób.
Dziękujemy za wsparcie i zaufanie! Z pewnością nowy sprzęt podniesie skuteczność prowadzonych działań.

www.wfos.gdansk.pl


<< Poprzedni Następny >>
    Przeczytano 925 razy

Pokaż więcej...
Licznik odwiedzin: 1 344 287