Dzisiaj jest czwartek, 25 lipca 2024 roku. Imieniny Jakuba, Krzysztofa, Walentyny.


Nasza jednostka doposażona w sprzęt

Z życia jednostki - poniedziałek, 12 września 2022 r.

W ramach naboru „FLOREK –  wsparcie dla OSP” (II edycja 2022) nasza jednostka OSP zrealizowała zadanie „Podniesienie gotowości bojowej OSP poprzez doposażenie jednostki w niezbędny sprzęt i wyposażenie”.

 

 Zadanie jest dofinansowywane ze środków NFOŚiGW oraz WFOŚiGW w Gdańsku w ramach programu Priorytetowego „Ogólnopolski program finansowania służb ratowniczych. Cześć 2) Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych”. Koszt kwalifikowany Zadania wyniósł 11.094,36 zł.

W ramach realizowanego Zadania jednostka OSP otrzymała dofinansowanie w formie dotacji ze środków NFOŚiGW oraz WFOŚiGW w Gdańsku w wysokości
10.000,00 zł.
Zadanie polegało na zakupie
ubrań specjalnych w ilości 3 sztuk oraz węży tłocznych w ilości 9 sztuk. Realizowane Zadanie obejmuje liczbę osób objętych ochroną inną niż przeciwpowodziowa w wysokości 14627 .

Więcej informacji nt. instytucji współfinansujących realizację zadania:

Logo WFOŚiGWLogo NFOŚiGW

 


<< Poprzedni Następny >>
    Przeczytano 459 razy

Pokaż więcej...
Licznik odwiedzin: 1 344 719